APPLERYD
SKOG & LAMM


Välkommen hit!

OM OSS

FÅR • HÖNS • SKOG

Appleryd Skog och Lamm är ett familjeföretag utanför Nybro som bedriver skogs- och jordbruk.

Våra medhjälpare är ett tjog höns, flera dussin Jämtlandsfår samt tusentals bin som hjälper oss att hålla markerna öppna och ökar den biologiska mångfalden.

Vår verksamhet bedriver vi småskalig, med fokus på hållbarhet och miljöhänsyn: vi förvaltar den marken vi äger för generationerna efter oss.

VÅRA PRODUKTER

ULL

Råull

Tvättad och kardad ull

Garn

SKINN

Lamm- och fårskinn

Babyskinn

Sittdynor

TRÄ

Slöjdämnen i olika träslag

Törstickor

Huggkubbe

Grindstolpar

KÖTT

Lamm- och fårkött:

styckdetaljer, lammlådor, korv och salami

HONUNG

Olika sorters honung

Bivaxprodukter